Qaydalar

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən qəbul edilən aktlar

1

"İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə sığortaçı tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə bağlı ödənilən sığorta haqlarına dair hesabat forması və onun təqdim edilməsi Qaydası"

Yüklə
2

"Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası"

Yüklə
3

"Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalar"

Yüklə
4

"Sığorta bazarında peşəkar fəaliyyətin yoxlanılması Qaydası"

Yüklə
5 “Kənd təsərrüfatı sığortasında riskləri və (və ya) zərərləri qiymətləndirən, habelə sığorta hadisələrini araşdıran xarici fiziki şəxslərin bu fəaliyyətə cəlb edilməsi üçün yararlılıq tələbləri”nin təsdiq edilməsi barədə Yüklə

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul edilən aktlar

1 "Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları" Yüklə
2 "İcbari sığorta növlərinin aparılmasına icazə verilməsi üçün əlavə tələblər" Yüklə
3 "Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması Qaydaları" Yüklə
4 "Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması Qaydaları" Yüklə
5 "Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması Qaydaları" Yüklə
6 İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçısı olan sığortaçıların şərti öhdəliklər ehtiyatının formalaşdırılması Qaydası" Yüklə
7 "Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası" Yüklə
8 "Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləği" Yüklə
9 "Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması Qaydası" Yüklə
10 "Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə yol-nəqliyyat hadisəsi iştirakçılarının tərtib etdiyi protokolun forması və tərtib edilməsi Qaydası" Yüklə
11 "Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləğinin hesablanması Qaydası" Yüklə
12 "Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları" Yüklə
13 "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta ilə bağlı annuitet haqqının məbləğinin hesablanması Qaydaları" Yüklə
14 "Annuitet müqaviləsinin məzmunu və forması, onun bağlanması, dəyişdirilməsi və ona xitam verilməsi Qaydaları" Yüklə
15 "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsi üzrə sığorta məbləğinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları" Yüklə
16 "Sığortaçıların rəhbər işçisi vəzifələrinə namizədlər  müvafiq sığorta vasitəçiliyi üzrə fəaliyyətə lisenziya, həmçinin aktuari fəaliyyətinə aktuari şəhadətnaməsi almaq istəyən fiziki şəxslər üçün attestasiyanın təşkili və keçirilməsi Qaydaları" Yüklə
17 "Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün sığortaçıların nizamnamə kapitallarının ümumi məbləğində xarici kapital payının son həddinin müəyyən edilməsi və bu payın hesablanması Qaydaları" Yüklə
18 "Sığortaçılarda daxili auditin aparılması Qaydaları" Yüklə
19 "Sığortaçılarda müstəqil auditin aparılmasına dair minimum tələblər" Yüklə
20 "Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən lisenziyaların forması və doldurulması Qaydaları" Yüklə
21 "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları" Yüklə
22 "Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar" Yüklə
23 "Həyatın yığım sığortası üzrə fəaliyyət göstərən sığortaçı tərəfindən sığorta olunan şəxsə borcun verilməsi Qaydaları" Yüklə
24 İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında" Yüklə
25 "Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası Qaydaları" Yüklə
26 "Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları" Yüklə
27 "Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək istəyən sığortaçıların İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən formalaşdırılan cari öhdəliklər ehtiyatı ilə bağlı hesaba ödədikləri birdəfəlik pul vəsaitinin məbləğinin və Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən bu sistem üzrə tətbiq ediləcək sığorta haqlarının müəyyən edilməsi haqqında" Yüklə
28 "İcbari Sığorta Bürosuna ödənilməli olan iştirak haqqının və təminat depozitinin məbləğlərinin müəyyən edilməsi haqqında" Yüklə
29 "Sığortaçının tələb olunan kapitalının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında" Yüklə
30 "Sığorta fəaliyyəti sahəsində bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi haqqında" Yüklə
31 "Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə arayışın formasının təsdiq edilməsi haqqında" Yüklə
32

"Aktuar hesablamaların aparılmasına dair Təlimat"

Yüklə