Poçt rabitəsinin milli operatoru

Poçt rabitəsinin milli operatoru (milli operator) - müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən universal poçt rabitəsi və poçt-maliyyə xidmətləri göstərilməsi üçün təyin olunmuş poçt operatorudır.

Milli operator maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə fəaliyyəti maliyyə bazarlarına nəzarət orqanından aldığı xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında, lisenziyada müəyyən edilmiş həcmdə həyata keçirə bilər.

Bank fəaliyyətinə lisenziya almış poçt bölmələri