Kredit İttifaqları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi maliyyə bazarlarına nəzarət orqanından, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından və kredit təşkilatlarından ibarətdir.

Kredit ittifaqı mənafe ümumiliyi əsasında könüllü birləşən fiziki şəxslərin və (və ya) kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirmək yolu ilə özlərinin qarşılıqlı kreditləşdirilməsi üçün yaratdıqları bank olmayan kredit təşkilatıdır.

Kredit ittifaqlarının siyahısı

1.      Abbas Kredit İttifaqı

2.       Amin Kredit İttifaq

3.       Aqil Kredit İttifaqı

4.       Aqra-Kredit İttifaqı

5.       AQRO Kredit İttifaqı

6.       ARAN Kredit Ittifaqı

7.       Aşıxlı Kredit İttifaqı

8.       Azərmaliyyə Kredit İttifaqı

9.       Bərəkət Kredit İttifaqı

10.     DOSTLAR MM Kredit İttifaqı

11.   El gücü Kredit İttifaqı

12.   ELİT Kredit İttifaqı

13.   Əmanət Kredit İttifaqı

14.   FİNANS Kredit İttifaqı

15.   Hacı Kredit İttifaqı

16.   Hacıoğlu Kredit İttifaqı

17.   Hikmət Ziya Kredit İttifaqı

18.   Hindarx Kredit İttifaqı

19.   İnam Kredit İttifaqı

20.   İnci Kredo Kredit İttifaqı

21.   İqtisadi İmkanlar Kredit İttifaqı

22.   İŞGÜZAR-KREDİT Ittifaqı

23.   İsmayıl Kredit İttifaqı

24.   İst İnvest Kredit İttifaqı

25.   Ləman Kredit İttifaqı

26.   Masallı Kredit İttifaqı

27.   Mikro Maliyyə Kredit İttifaqı

28.   Nərgiz Kredit İttifaqı

29.   Nuranə Kredit İttifaqı

30.   Optimal Kredit İttifaqı

31.   Prins Kredit İttifaqı

32.   Qoşqar Kredit İttifaqı

33.   Qovlar Kredit İttifaqı

34.   REFİNANCE Kredit İttifaqı

35.   Sənan Kredit İttifaqı

36.   Sevinc Kredit İttifaqı

37.   Stimul Kredit İttifaqı

38.   TAC Kredit İttifaqı

39.   Tərəqqi Kredit İttifaqı

40.   Tovuz Kredit İttifaqı

41.   Xəzər Kredit İqttifaqı

42.   Yeni Daşkənd Kredit İttifaqı

43.   Yüksəliş Kredit İttifaqı