Kredit İttifaqları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi maliyyə bazarlarına nəzarət orqanından, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından və kredit təşkilatlarından ibarətdir.

Kredit ittifaqı mənafe ümumiliyi əsasında könüllü birləşən fiziki şəxslərin və (və ya) kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirmək yolu ilə özlərinin qarşılıqlı kreditləşdirilməsi üçün yaratdıqları bank olmayan kredit təşkilatıdır.

Kredit ittifaqlarının siyahısı

1.      Abbas Kredit İttifaqı

2.       Amin Kredit İttifaq

3.       Aqil Kredit İttifaqı

4.       Aqra-Kredit İttifaqı

5.       AQRO Kredit İttifaqı

6.       ARAN Kredit Ittifaqı

7.       Aşıxlı Kredit İttifaqı

8.       Azərmaliyyə Kredit İttifaqı

9.       Bərəkət Kredit İttifaqı

10.   Böyük İsti Su Kredit İttifaqı

11.   DOSTLAR MM Kredit İttifaqı

12.   El gücü Kredit İttifaqı

13.   Əlif Kredit İttifaqı

14.   ELİT Kredit İttifaqı

15.   Əmanət Kredit İttifaqı

16.   FİNANS Kredit İttifaqı

17.   Hacı Kredit İttifaqı

18.   Hacıoğlu Kredit İttifaqı

19.   Hikmət Ziya Kredit İttifaqı

20.   Hindarx Kredit İttifaqı

21.   İnam Kredit İttifaqı

22.   İnci Kredo Kredit İttifaqı

23.   İqtisadi İmkanlar Kredit İttifaqı

24.   İŞGÜZAR-KREDİT Ittifaqı

25.   İsmayıl Kredit İttifaqı

26.   İst İnvest Kredit İttifaqı

27.   Ləman Kredit İttifaqı

28.   Masallı Kredit İttifaqı

29.   Mikro Maliyyə Kredit İttifaqı

30.   Nərgiz Kredit İttifaqı

31.   Nuranə Kredit İttifaqı

32.   Optimal Kredit İttifaqı

33.   Prins Kredit İttifaqı

34.   Qoşqar Kredit İttifaqı

35.   Qovlar Kredit İttifaqı

36.   REFİNANCE Kredit İttifaqı

37.   Sənan Kredit İttifaqı

38.   Sevinc Kredit İttifaqı

39.   Stimul Kredit İttifaqı

40.   TAC Kredit İttifaqı

41.   Tərəqqi Kredit İttifaqı

42.   Tovuz Kredit İttifaqı

43.   Xəzər Kredit İqttifaqı

44.   Yeni Daşkənd Kredit İttifaqı

45.   Yüksəliş Kredit İttifaqı