Beynəlxalq və ikitərəfli saziş və konvensiyalar

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəsmi olaraq əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təşkilatlar və xarici qurumlar barədə MƏLUMAT CƏDVƏLİ

Yenilənmə tarixi: 01.10.2019

Təşkilatın adı

Sənədin adı

Sənədin məzmunu

İmzalanma tarixi

Qeyd

1.

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC)

 

Əməkdaşlıq Sazişi

Kredit bürolarının fəaliyyəti ilə əlaqədar normativ xarakterli aktların hazırlanmasına dəstək haqqında

 

25 yanvar 2017

 

2.

Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin yaradılması üzrə

 

23 iyun 2017

 

3.

Lizinq sahəsində qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına dəyişikliklərin hazırlanmasına dəstək haqqında

 

12 oktyabr 2017

Əməkdaşlıq Sazişində nəzərdə tutulmuş işlər yekunlaşmışdır.

4.

Elektron və rəqəmsal maliyyə xidmətləri sahəsində

 

29 iyun 2018

 

5.

FINA MMC (Gürcüstanın IT şirkəti)

 

Müqavilə

Maliyyə sistemi üzrə məlumat bazasının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və hesabat formalarının təkmilləşdirilməsi haqqında

 

22 may 2017

 

6.

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD)

 

 

Niyyət Məktubu

Kiçik və orta həcmli müəssisələr üçün yerli valyuta proqrami üzrə

 

25 oktyabr 2017

3 tərəfli qaydada – Palata, Mərkəzi Bank və AYİB tərəfindən imzalanmışdır.

7.

Gürcüstan Milli Bankı

Anlaşma Memorandumu

Transsərhəd kredit təşkilatlarına maliyyə nəzarəti üzrə

 

26 oktyabr 2017

 

8.

Türkiyə Xəzinə Müstəşarlığı

Anlaşma Memorandumu 

Sığorta bazarının tənzimlənməsi sahəsində

 

27 mart 2018

 

9.

Türkiyə Bank Nəzarət və Tənzimləmə Qurumu (BDDK)

Anlaşma Memorandumu

Bank nəzarəti sahəsində

28 dekabr 2018

 

10.

CFA İnstitutu

 

Razılıq sənədi

CFA imtahanının qiymətlərinə güzəştlər barədə razılaşma

 

03 yanvar 2019

 

11.

Koreya İnkişaf İnstitutu (KDİ)

 

 

 

Fəaliyyət Sazişi

“Azərbaycanda kapital və derivativlər bazarının fəaliyyəti və tənzimlənməsi” üzrə Bilik Mübadiləsi Proqramı (KSP) çərçivəsində əməkdaşlığın detalları, o cümlədən görüləcək işlər, Tərəflərin üzərinə düşən vəzifələr haqqında

 

 

 

 

25 yanvar 2019

01 yanvar 2021-ci ilə qədər qüvvədədir.

12.

VISA International Service Association

Anlaşma Memorandumu

Ödəniş kartları bazarının inkişafı, fırıldaqçılıq əməliyyatlarına qarşı mübarizə və innovativ texnologiyaların istifadəsinin genişləndirilməsi istiqamətlərində əməkdaşlıq.

 

04 sentyabr 2019

31 may 2022-ci ilə qədər qüvvədədir