Nazirlər Kabinetinin qərarları

 

1

"İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası"nın və "İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

Yüklə
2

"Cıdır-şans (totalizator) oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları"nın və "Atçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar"ın təsdiq edilməsi barədə

Yüklə
3 “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Yüklə
4 "Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının silinmiş əsas borcu məbləğində uzunmüddətli və  güzəştli şərtlərlə Dövlət qiymətli kağızlarının buraxılış şərtləri"nin təsdiq edilməsi barədə Yüklə
5 "Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1992-1996-ci illərdə dövlət büdcəsi kəsrinin örtülməsi məqsədi ilə istifadə etdiyi Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 345.2 milyard manat mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq üçün uzunmüddətli və güzəştli dövlət qiymətli kağızlarının buraxılış Şərtləri"nin təsdiq edilməsi barədə Yüklə
6 “Dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızlarının emissiyası və tədavülü Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Yüklə
7 “Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin səhmdarı ola bilməyən şəxslərin qeydiyyata alındığı ofşor zonaların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə Yüklə
8 "Əlavə aktivlər qismində ipoteka istiqrazlarının örtüyünün tərkibinə daxil edilə bilən qiymətli kağızları buraxan dövlətlərin müəyyən edilməsi Meyarları"nın təsdiq edilməsi barədə Yüklə
9 "Ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin normativ hüquqi aktlarının və onların struktur elementlərinin, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin normativ xarakterli aktları"nın ləğv edilməsi barədə Yüklə