Digər normativ sənədlər

1 "Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və keçirilməsi Qaydası" Yüklə
2 "Lotereyaların təşkili və keçirilməsi Qaydası" Yüklə

 

Palatanın qəbul etdiyi digər normativ xarakterli aktlar

1 "Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası" Yüklə
2 "Kredit bürolarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarəti Qaydası" Yüklə
3 "Kredit tarixçəsi subyektinin razılığının alınması və razılığın alınması faktının kredit bürosu üçün təsdiqi Qaydası" Yüklə
4 "Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması Qaydası" Yüklə
5

"Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) alınması üçün ərizənin forması"

Yüklə
6 "Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması" Yüklə
7 "Maliyyə bazarlarında nəzarət edilən subyektlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına ödənilən haqların tənzimlənməsi Qaydaları" Yüklə

 

Mərkəzi Bankın qəbul etdiyi aktlar

1 "Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları"  Yüklə
2 "Prosessinq fəaliyyətinə icazənin verilməsi və  nəzarət Qaydaları" Yüklə
3 "Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat" Yüklə
4

"Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin xarici valyutada, habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada əməliyyatlarının aparılması Qaydaları"

Yüklə