Apellyasiya şurası

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının
Apellyasiya Şurasının tərkibi haqqında
MƏLUMAT

Apellyasiya Şurasının sədri:
Əfqan Baxışov- İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsini icra edən, Hüquq və lisenziyalaşdırma
departamentinin direktoru.
Apellyasiya Şurasının üzvləri:
Elnur Allahverdiyev - Hüquq və lisenziyalaşdırma departamentinin Lisenziyalaşdırma
və sertifikatlaşdırma idarəsinin rəisi;
Vilayət Hüseynov - Korporativ xidmətlər departamentinin direktoru;
Orxan Abdullayev - Kredit bazarına nəzarət departamentinin Orta və kiçik banklara
nəzarət idarəsinin rəisi;
Samir İsmayılov - Kapital bazarına və digər maliyyə vasitəçilərinə nəzarət
departamentinin direktoru v.m.i.e.;
Firdovsi Ağaşirinov - Sığorta fəaliyyətinə nəzarət departamentinin Qeyri-həyat sığorta
infrastrukturuna nəzarət idarəsinin rəisi;
Orxan İsmayılov - Makroprudensial nəzarət və metodologiya departamentinin
Nəzarətin metodologiyası və tənzimləmə idarəsinin rəisi.
Apellyasiya Şurasının Katibliyinə aşağıdakı şəxslər daxildir:
Katib: Aruz Mikayılov - Palatanın Aparatının Katiblik idarəsinin rəisi;
Tərkib: Durnisə Əbdülhəsənova - Palatanın Aparatının Katiblik idarəsinin mütəxəssisi;
Tərkib: Nərmin Bağırova - Palatanın Aparatının mütəxəssisi.
 

Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında
Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Apellyasiya
Şurasının işinin təşkilinə dair Əsasnamə

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının
Apellyasiya Şurasının işinin təşkilinə dair
MƏLUMAT