Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi

Son açıqlamalar

UNİON LİZİNQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-07-09
DQN
BANK VTB (Azərbaycan) AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-07-08
DQN
SƏBA ASC
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-07-01
DQN
AZƏR-TÜRK BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-07-01
DQN
AG BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-07-01
DQN
MERKURİ BOKT MMC
Məlumatın növü Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər
Qiymətli kağızın növü İstiqraz
Açıqlanma tarixi 2019-06-24
DQN AZ2001019754
AFB BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-06-11
DQN
AMRAH SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-06-10
DQN
QAFQAZ LİZİNG AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-06-07
DQN