Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi

Son açıqlamalar

MUGANBANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-20
DQN
AG BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-19
DQN
AMRAH SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-18
DQN
BANK "BTB" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-17
DQN
GÜNAY BANK ASC
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-13
DQN
AZƏRBAYCAN SƏNAYE BANKI ASC
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-12
DQN
KAPİTAL BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-09
DQN
AZƏR-TÜRK BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-09
DQN
QAFQAZ LİZİNG AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması haqqında
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-06
DQN