Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi

Son açıqlamalar

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Əhəmiyyətli payın əldə edilməsi və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumatlar
Qiymətli kağızın növü Səhm
Açıqlanma tarixi 2019-11-06
DQN AZ1003002024
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü İnsayder əqdi barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü Səhm
Açıqlanma tarixi 2019-11-06
DQN AZ1003002024
SƏBA ASC
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-06
DQN
AFB BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-05
DQN
BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-10-31
DQN
BANK "BTB" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-10-22
DQN
ATA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-10-21
DQN
AXA MBASK SŞ ASC
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-10-15
DQN
FİNOKO BOKT ASC
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-09-30
DQN