Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi

Son açıqlamalar

BAKI SIĞORTA ASC
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-06-04
DQN
İSMAYILLI QUŞÇULUQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-29
DQN
UNİON LİZİNQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-17
DQN
BANK "BTB" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-16
DQN
KAPİTAL BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-16
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-14
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-11
DQN
RƏVAN SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-10
DQN
AXA MBASK SŞ ASC
Məlumatın növü Emitentin illik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-05-08
DQN