Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi

Son açıqlamalar

BANK "BTB" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu
Qiymətli kağızın növü İstiqraz
Açıqlanma tarixi 2020-03-03
DQN
EMBAFİNANS BOKT MMC
Məlumatın növü Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu
Qiymətli kağızın növü İstiqraz
Açıqlanma tarixi 2020-03-03
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2020-02-20
DQN
ATA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-19
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-18
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-15
DQN
BANK VTB (Azərbaycan) AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-14
DQN
İPƏK YOLU SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-14
DQN
MEQA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-14
DQN