Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi

Son açıqlamalar

EMBAFİNANS BOKT MMC
Məlumatın növü Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu
Qiymətli kağızın növü İstiqraz
Açıqlanma tarixi 2019-11-12
Açıqlanma tarixi
BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-12
Açıqlanma tarixi
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Əhəmiyyətli payın əldə edilməsi və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumatlar
Qiymətli kağızın növü Səhm
Açıqlanma tarixi 2019-11-06
Açıqlanma tarixi AZ1003002024
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü İnsayder əqdi barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü Səhm
Açıqlanma tarixi 2019-11-06
Açıqlanma tarixi AZ1003002024
SƏBA ASC
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-06
Açıqlanma tarixi
AFB BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-05
Açıqlanma tarixi
BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-10-31
Açıqlanma tarixi
BANK "BTB" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-10-22
Açıqlanma tarixi
ATA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-10-21
Açıqlanma tarixi