Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi

Son açıqlamalar

ATA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-19
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-18
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-15
DQN
BANK VTB (Azərbaycan) AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-14
DQN
İPƏK YOLU SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-14
DQN
MEQA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-14
DQN
EMBAFİNANS BOKT MMC
Məlumatın növü Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu
Qiymətli kağızın növü İstiqraz
Açıqlanma tarixi 2019-11-12
DQN
BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü
Açıqlanma tarixi 2019-11-12
DQN
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü Əhəmiyyətli payın əldə edilməsi və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumatlar
Qiymətli kağızın növü Səhm
Açıqlanma tarixi 2019-11-06
DQN AZ1003002024