Latest disclosures

Issuer: QAFQAZ LİZİNG AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 06.06.2018
Issuer: AXA MBASK SŞ ASC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat ---- 06.06.2018 AZ1002003692
Issuer: RABİTƏBANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
İnsayder əqdi barədə məlumat ---- 05.06.2018
Issuer: AFB BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları Səhm 30.05.2018 AZ1005008599
Issuer: MEQA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları Səhm 29.05.2018 AZ1001006183
Issuer: BAKI SIĞORTA ASC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları Səhm 24.05.2018 AZ1005005991
Issuer: UNİON LİZİNQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat İstiqraz 17.05.2018 AZ2001019440
Issuer: İPƏK YOLU SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 11.05.2018
Issuer: MET-AK LLC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat İstiqraz 11.05.2018 AZ2002020272
Issuer: ATA SIĞORTA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 10.05.2018