Latest disclosures

Issuer: AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI ASC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 15.07.2019
Issuer: İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti QSC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 15.07.2019
Issuer: MET-AK LLC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 15.07.2019
Issuer: AZƏRBAYCAN SƏNAYE BANKI ASC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 12.07.2019
Issuer: UNİON LİZİNQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 09.07.2019
Issuer: BANK VTB (Azərbaycan) AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 08.07.2019
Issuer: AG BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 01.07.2019
Issuer: AZƏR-TÜRK BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 01.07.2019
Issuer: SƏBA ASC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emitentin illik hesabatları ---- 01.07.2019
Issuer: MERKURİ BOKT MMC Download
Type of information: Type of securities: Reporting date: Register number:
Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər İstiqraz 24.06.2019 AZ2001019754