Reyestr

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 95.3-cü maddəsinə əsasən sığortaçıların, sığorta vasitəçilərinin, o cümlədən xarici sığortaçıların və xarici sığorta brokerlərinin, onların Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliklərinin, aktuarilərin, habelə sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və müvafiq müstəqil ekspertlərin reyestrini aparır.

 

Sığortaçılar və təkrarsığortaçılar

Fiziki şəxs sığorta agentləri

Hüquqi şəxs sığorta agentləri

Hüquqi şəxs sığorta brokerləri

Fiziki şəxs olan sığorta brokerləri

Xarici sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və sığorta brokerləri

Sığorta sahəsində yardımçı hüquqi şəxslər və müstəqil ekspertlər