Reyestr

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 84.1-ci maddəsinə əsasən lisenziyalaşdırılan şəxslərin, habelə lisenziya və ya icazə verilmiş investisiya şirkətlərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestrini aparır.

Lisenziyaların reyestri

Qiymətli kağızların buraxılışının və emissiya prospektlərinin dövlət reyestri Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 84.2.-ci maddəsinə əsasən aparılır. 
Qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatı.