İstehlak kreditləri üzrə orta faiz dərəcələrinə dair açıqlama

01.08.2019 18:36

Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydalarının tələbindən irəli gələrək istehlak kreditləri üzrə orta faiz dərəcələri açıqlanıb.