Bazarın infrastrukturu

Qiymətli kağızlar bazarının infrastrukturuna investisiya şirkətləri, fond birjası, mərkəzi depozitar, klirinq təşkilatı, investisiya fondları, investisiya fondunun idarəçisi və investisiya fondunun depozitarı daxildir. Mərkəzi depozitar istisna olmaqla digər nəzarət subyektləri bu sahədə müvafiq lisenziyaya malik olmalı və fəaliyyətlərini “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, habelə Azərbaycan Respublikasının digər normativ-hüquqi aktlarına uyğun həyata keçirməlidirlər.