Xarici sığorta, xarici təkrarsığorta və xarici sığorta brokerləri üçün tələb olunan sənədlər

Xarici sığorta, xarici təkrarsığorta və xarici sığorta brokerləri üçün tələb olunan sənədlər

 

Xarici sığortaçının və ya xarici sığorta brokerinin onun rezidenti olduğu ölkənin müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilmiş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş dövlət qeydiyyatı haqqında sənəd:

1 Müvafiq fəaliyyət növünü həyata keçirmək hüququnu təsdiq edən sənəd

2 Həmçinin əgər mövcuddursa “Standard & Poors”, “Moody's Investors Service”, “Fitch” və ya “A.M. Best” beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş reytinqi təsdiqləyən sənəd, yaxud rəsmi məlumat;