Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri

Ümumi məlumat: Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri (MKR) 2005-ci ildə yaradılmışdır. MKR-də ölkənin bank sektorunda kredit öhdəliyi olan fiziki və hüquqi şəxslərin məbləğindən asılı olmayaraq bütün kreditləri haqqında məlumatlar toplanılır.

Hüquqi bazası: MKR-ə təqdim edilən məlumatların xarakteri və təqdim edilməsi qaydaları və şərtləri “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 35.4-cü maddəsi və “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.1-ci maddəsinə, eyni zamanda “Bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi” Qaydasına uyğun olaraq tənzimlənir.

Məlumatların tərkibi: MKR-də borcalanların həm aktiv, həm də tam ödənilmiş kreditləri haqqında məlumatlar saxlanılır. Məlumatların tərkibi borcalanın eyniləşdirmə məlumatları, kredit və kreditin təminatı haqqında məlumatlardan ibarətdir. Reyestrdə məlumatlar ayda bir dəfə - hər ayın ilk 4 (dörd) iş günü ərzində yenilənir. Yeni verilmiş və tam ödənilmiş kreditlər barədə məlumatlar isə 2 (iki) iş günü ərzində MKR-ə təqdim edilir.

Məsuliyyət: Məlumat təchizatçıları MKR-ə təqdim edilən məlumatların dəqiqliyini təmin etməlidirlər.

Məlumatların məxfiliyi: MKR-də borcalanlar haqqında toplanan məlumatlara Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilən bank sirri rejimi tətbiq edilir.

Məlumatlardan istifadə: “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Qanun) 23.3-cü maddəsinə əsasən MKR-dən məlumat istifadəçilərinə məlumatın verilməsi 01 aprel 2018-ci il tarixindən etibarən dayandırılmışdır.

Borc öhdəlikləri ilə bağlı məlumatların əldə edilməsi: 15 yanvar 2018-ci il tarixində ilk özəl kredit büro – “Azərbaycan Kredit Bürosu” MMC (AKB) yaradılmış, 06 mart 2018-ci il tarixindən etibarən AKB tərəfindən məlumat istifadəçilərinə borc öhdəlikləri ilə bağlı məlumatların verilməsinə başlanmışdır.

Bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın  Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi Qaydası