Kapital bazarları

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası kapital bazarlarında vahid siyasətin formalaşdırılması və həyata keçirilməsində iştirak edir və qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları və infrastrukturu üzrə davamlı və hərtərəfli nəzarəti təmin edir.