Ticarətə dair hesabatlar

Ticarətə dair hesabatlar

 

İnvestisiya şirkətləri ticarət əməliyyatlarına dair hesabatları elektron formada Palataya təqdim etməlidir:

- Müştəri sifarişləri haqqında hesabat;

- İnvestisiya qiymətli kağızları ilə bağlanmış əqdlər haqqında hesabat;

- Törəmə maliyyə alətləri ilə bağlanmış əqdlər haqqında hesabat.

Hesabatlar “İnvestisiya şirkətinin hesabatlarının tərtib və təqdim olunma Qaydaları”na uyğun hazırlanmalıdır.