Prudensial nəzarət

Prudensial nəzarət

 

Maliyyə bazarlarının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi  və investorların hüquqlarının qorunması məqsədi ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası lisenziyalaşdırılan şəxslər üzərində nəzarəti həyata keçirir. İnvestisiya şirkəti kapital, daxili nəzarət sistemi və risklərin idarə edilməsinə dair prudensial nəzarət tələblərinə cavab verməlidir. Qiymətli kağızlar bazarının lisenziyalaşdırılan şəxsləri üzərində nəzarət “İnvestisiya şirkətinin hesabatlarının tərtib və təqdim olunma Qaydaları”, İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qaydalar, İnvestisiya fondlarının və idarəçinin hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları ilə tənzimlənir.