2017-ci il üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri